Voor een vlot en sportief verloop van het evenement, willen wij uw aandacht vestigen op enkele belangrijke regels:

 • Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aansprakelijkheid en aanspraken die mogelijk voortvloeien uit deelname aan het evenement.
 • De officials hebben het recht om deelnemers te diskwalificeren wegens wangedrag tijdens of voor de race.
 • De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers uit de wedstrijd te halen voor de persoonlijke bescherming van deze laatste, bijvoorbeeld om medische redenen.
 • De wedstrijd verloopt volgens de regels van de Belgische triatlon federatie (BTDF: http://www.triathlon.be): https://www.triathlon.be/_files/ugd/0e6653_7c864004a19a4f978f51ce89956f9386.pdf
 • U dient zich op voorbehoud van diskwalificatie te houden aan de aanwijzingen, instructies en regels van de vrijwilligers en de officials (die herkenbaar zijn aan kleding met de aanduiding ‘TECHNICAL OFFICIAL’, ‘RACE OFFICIAL’ en/of I.T.U.).

Hieronder vallen onder andere:

 • Muziekapparatuur (iPod, telefoons, etc) met oortjes zijn niet toegestaan;
 • Actie camera’s (GoPro’s etc) bevestigd aan uw fiets of helm zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de hoofd-technisch-official;
 • Assistentie van buitenaf is niet toegestaan, supporters mogen u niet begeleiden op de fiets op het fiets- en loopparcours;
 • Het vuil maken van afval tijdens de wedstrijd buiten de voorziene zones in de wisselzone en aan het begin en einde van de hulpposten van het fiets- en loopparcours zal leiden tot diskwalificatie.

Straffen:

 • Geen kaart > stop&go (Lichte overtreding)
 • Gele kaart > 1 minuut in de penalty box (Blokkeren overtreding)
 • Blauwe kaart > 5 minuten in de penalty box (Drafting overtreding)
 • Rode kaart > diskwalificatie (Ernstige overtreding/gevaarlijk of onsportief gedrag)

Bij Challenge Geraardsbergen Cross Triatlon is drafting toegestaan.