Challenge Geraardsbergen 2021 – CANCELLED.

Beste atleten, partners en vrijwilligers,

We hadden gehoopt hier vandaag ander nieuws te brengen maar helaas kunnen we jullie enkel mee delen dat er ook in 2021 geen Challenge Geraardsbergen zal plaatsvinden!

Waar we de voorbije weken goede hoop hadden onze wedstrijd te kunnen laten daar gaan, moeten we helaas besluiten dat dit onmogelijk is. Ondanks het voor leggen aan de verschillende instanties, van een volkomen Covid-veilig plan voor onze race, krijgen we geen gehoor. Het enige antwoord wat we momenteel krijgen is dat we nog enkele weken moeten wachten op een definitieve beslissing.
Voor ons als organisator en voor onze atleten is deze situatie niet langer houdbaar. We hadden gehoopt inmiddels enige zekerheid te krijgen vanuit de hogere instanties maar helaas blijft de toestemming uit.
Met veel spijt en grote tegenzin gooien we vandaag de handdoek.
We hopen op jullie begrip.

Ons huidige contract met Challenge Family liep dit jaar af, waardoor het nog niet zeker was dat er in 2022 een Challenge wedstrijd in Geraardsbergen zou plaatsvinden, maar gezien we dit jaar in de onmogelijkheid zijn om te organiseren kwamen Stad Geraardsbergen en Challenge Family tot een akkoord en zal de wedstrijd doorschuiven naar 2022.
Dit maakt dat we iedereen die vandaag is ingeschreven kosteloos kunnen doorschuiven naar de wedstrijd van 2022.

Gevolgen?

Niet enkel op sportief vlak maar ook op organisatorisch en economisch vlak heeft deze afgelasting verregaande gevolgen. Zo werd reeds zwaar geïnvesteerd in gepersonaliseerde materialen, werkuren, technologie en licenties voor de editie 2021. De exacte grootte van deze kost kennen we nog niet maar deze zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op onze organisatie.

Wat nu?

Ondanks het ontegensprekelijke geval van overmacht waarin we ons nu bevinden, staan we er op, in de eerste plaats aan onze atleten te denken. #Allabouttheathlete Elke reeds ingeschreven deelnemer bieden we aan, de huidige registratie om te zetten naar een deelnameslot voor onze wedstrijd in 2022. De datum zal later bekend gemaakt worden, maar we blijven in dezelfde periode van het jaar organiseren. De kosten van de omboeking naar 2022 draagt Challenge Geraardsbergen volledig zelf. De atleet zal niets worden aangerekend.

Datum 2022?

Momenteel is er nog geen nieuwe datum gekend. We streven echter naar het behoud van dezelfde periode als 2021. We hopen de nieuwe datum erg snel aan te kondigen.

1: De atleet wil deelnemen in 2022.
Ben je vandaag ingeschreven voor de wedstrijd en wil je er bij zijn in 2022, dan schuiven we graag je inschrijving kosteloos door naar 2022. Had je voor 2021 een annulatieverzekering, dan verlengen we ook die kosteloos voor de wedstrijd in 2022.

2: De atleet verkiest een terugbetaling en heeft een annulatieverzekering.
Ben je vandaag ingeschreven, met annulatieverzekering en verkies je niet deel te nemen in 2022, dan betalen we het registratiebedrag 100% terug.

3: De atleet verkiest een terugbetaling en heeft GEEN annulatieverzekering.
Had je voor de wedstrijd van 2021 ingeschreven zonder annulatieverzekering en verkies je niet deel te nemen in 2022, dan betalen we het registratiebedrag, verminderd met €50 (€20+€30) terug.
Om het fair te houden tegenover de mensen die wel een verzekering afsloten zullen we niet verzekerde atleten een zelfde premie aanrekenen van €20. Hiernaast rekenen we een administratieve kost van €30 aan. Het resterende bedrag betalen we terug. Dit als blijk van waardering voor onze atleten en als dank voor het vertrouwen dat deze atleten in het merk Challenge Family stelden.

Inschrijving behouden voor 2022 is kosteloos!
Meld ons je beslissing! We vragen al onze atleten ons via onderstaande link te melden welke regeling ze verkiezen.
Laat ons voor 6 juni 2021 weten of je wil doorschuiven naar 2022, of een terugbetaling verkiest.
http://www.challenge-geraardsbergen.be/en/refund-or-move-to-2022