*** UPDTAE COVID-19 ***

*** UPDTAE COVID-19 *** Versie in NL onder.

Dear athlete,
The Corona virus (COVID-19) has now reached all European countries and has a major impact on everyone’s lives.

Also here in Belgium, strict measures are being taken. As of Tuesday March 17, public life will be limited by a restraining order. The population has to stay at home or in their hotels. People may leave their homes only for urgent matters. (supermarket, pharmacy and doctor’s visit). This measure apply at least until April the 5th.

Whatever the impact on our race will be is still uncertain. We still hope that SKODA Challenge Geraardsbergen can get on as planned. As soon as we have any info about whether or not we can organise, we will communicate this on our website and social media channels.

Updates about the status of all Challenge Family races can be followed here: https://www.challenge-family.com/changes/
Talk to you soon and keep it safe!

Beste atleet,
het Corona-virus (COVID-19) heeft nu vrijwel alle landen van Europa bereikt en heeft een grote invloed op ieders leven.

Ook in hier in België worden strenge maatregelen genomen om het Coronavirus in te perken. Vanaf dinsdag 17 maart wordt het openbare leven beperkt door een uitgaansverbod. De bevolking dient zo veel als mogelijk thuis te blijven en onnodige contacten tussen mensen zijn verboden. Deze maatregel geld al zeker tot 5 april en wordt gehandhaafd door de politie.

Wat dit alles betekent voor de organisatie van onze wedstrijd is nog niet duidelijk. We hopen nog steeds dat SKODA Challenge Geraardsbergen kan door gaan zoals gepland.

Zodra we zekerheid hebben over het al dan niet door gaan van onze wedstrijd zullen we dit communiceren op onze website en via onze sociale media kanalen.
Updates over alle Challenge Family wedstrijden kan je volgen op: https://www.challenge-family.com/changes/
Tot binnenkort en hou het veilig!