Race 2020 CANCELLED

Beste atleet, vrijwilliger of partner,

Ten gevolge de huidige, wereldwijde gezondheidscrisis zien ook wij ons genoodzaakt onze wedstrijd van 7 juni 2020 af te gelasten. In alle omstandigheden wensen wij de gezondheid van atleten, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers voorop te plaatsen.
Dit was verre van een makkelijke beslissing maar gezien de huidige omstandigheden en het internationale karakter van onze wedstrijd met ongeveer 1000 atleten uit 32 verschillende landen maakt dat dit de enige juiste beslissing is.
De huidige toestand maakt dat er in België nu reeds tot 19 april en met hoge waarschijnlijkheid tot 3 mei al niet kan gezwommen worden in de zwembaden. Een optimale voorbereiding op de wedstrijd is dan ook zo goed als onbestaande geworden.

Gevolgen?
Niet enkel op sportief vlak maar ook op organisatorisch en economisch vlak heeft deze afgelasting verregaande gevolgen. Zo werd reeds zwaar geïnvesteerd in gepersonaliseerde materialen, werkuren, technologie en licenties voor de editie 2020. De exacte grootte van deze kost kennen we nog niet maar deze zal ongetwijfeld  een enorme impact hebben op onze organisatie.

Wat nu?
Ondanks het ontegensprekelijke geval van overmacht waarin we ons nu bevinden, staan we er op, in de eerste plaats aan onze atleten te denken. #Allabouttheathlete
Elke reeds ingeschreven deelnemer bieden we aan, de huidige registratie om te zetten naar een deelnameslot voor onze wedstrijd in 2021. De datum zal later bekend gemaakt worden, maar we blijven in dezelfde periode van het jaar organiseren. De kosten van de omboeking naar 2021 draagt Challenge Geraardsbergen volledig zelf. De atleet zal niets worden aangerekend.

Datum 2021?
Momenteel is er nog geen nieuwe datum gekend. We streven echter naar het behoud van dezelfde periode als 2020. We hopen de nieuwe datum aan te kondigen voor half mei 2020.
Een verplaatsing van ons evenement is lange tijd een optie geweest. Maar de onzekerheid naar welke periode nu de goede is, alsook het respect tov van de reeds geplande andere wedstrijden in het najaar hebben ons uiteindelijk doen beslissen vanaf nu vooruit te kijken naar 2021.

Terug trekken met verzekering:
Atleten die bij registratie een annulatieverzekering afsloten en niet wensen om te boeken naar 2021, betalen we terug zoals voorzien in de bepaling van het reglement. Het deelnamebedrag betalen we 100% terug.  De boekingsfee (+/- €16, betaald aan een extern bedrijf) en verzekeringspremie (€20) uiteraard niet.
Indien jullie voor 2021 terug een verzekering wensen af te sluiten dienen jullie dit ook aan te geven en zal er terug een kost van 20€ worden aangerekend.
https://challenge-geraardsbergen.com/withdrawal-policy/
Ook na 31 maart betalen we het deelnamebedrag 100% terug, niet tegenstaande de verzekering dan slechts recht zou geven op 50% refund.
Wens je gebruik te maken van deze regeling, dan kan je dit aanvragen (voor 7 juni 2020) op http://www.challenge-geraardsbergen.be/refund Na 7 juni boeken we u automatisch om naar 2021.

Terug trekken zonder verzekering:
Atleten die bij registratie GEEN annulatieverzekering afsloten en niet wensen om te boeken naar 2021, laten we niet in de kou staan. Hen bieden we volgende tegemoetkoming:
De boekingsfee (+/-€16, betaald aan een extern bedrijf) kunnen we uiteraard niet terug keren.
En om het fair te houden tegenover de mensen die wel een verzekering afsloten zullen we niet verzekerde atleten een zelfde premie aanrekenen van €20. Hiernaast rekenen we een administratieve kost van €30 aan. Het resterende bedrag betalen we terug.
Dit als blijk van waardering voor onze atleten en als dank voor het vertrouwen dat deze atleten in het merk Challenge Family stelden.
Nogmaals: inschrijving behouden voor 2021 is kosteloos!

Na 7 juni 2020 is geen annulatie meer mogelijk voor 2021. Tenzij je hiervoor een bijkomende annulatieverzekering voor af sluit.
Wens je gebruik te maken van deze regeling, dan kan je dit aanvragen ( voor 7 juni 2020) op http://www.challenge-geraardsbergen.be/refund Na 7 juni boeken we u automatisch om naar 2021.

Mocht u als atleet onze organisatie willen steunen in deze moeilijke tijden kan u ook steeds aan geven dat we een hoger bedrag mogen in houden op het inschrijvingsgeld.

We denken hierbij een erg billijke oplossing te bieden voor elke ingeschrevene zonder het voortbestaan van onze wedstrijd in gevaar te brengen. Want dat is nu onze eerste prioriteit. In 2021 jullie laten genieten van hetgeen jullie verwachten. Een kwalitatieve wedstrijd op het hoogste internationale niveau!

Verder wensen we jullie te bedanken voor de vele steunbetuigingen die we de laatste dagen mochten ontvangen en hopen we jullie massaal te mogen begroeten op de SKODA Challenge Geraardsbergen 2021.

Hou het veilig en gezond!
Team Challenge Geraardsbergen.